Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου και Μετατροπή του σε HONDOS CENTER

Πληροφορίες

Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου σήμερα στεγάζεται κατάστημα HONDOS CENTER. Η μελέτη του αφορούσε την αποκατάσταση των όψεων του κτηρίου, τη μετατροπή του σε σύγχρονο κτήριο με χρήση καταστήματος, με την προσθήκη δύο υπέργειων ορόφων σε υποχώρηση και δύο υπόγειων ορόφων. Η μελέτη του έργου και η διαδικασία έκδοσης ειδικών όρων δόμησης ολοκληρώθηκε το 2001 και η κατασκευή του τελείωσε το 2003.

Φωτογραφίες Έργου