Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου στην Καστέλλα

Πληροφορίες

Το κτήριο βρίσκεται στην Καστέλλα, στην οδό Βασ. Πέτρου Σερβίας και Επιδαύρου. Έγινε Αποκατάσταση του κτηρίου που ήταν χαρακτηρισμένο Διατηρητέο, και μετατράπηκε σε κτήριο επαγγελματικής χρήσης γραφείων. Η Μελέτη πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 2001 και η αποκατάσταση του ολοκληρώθηκε το 2004.

Φωτογραφίες Έργου