Επισκευή Διατηρητέου Κτηρίου στην Καστέλλα

Πληροφορίες

Το κτήριο βρίσκεται στην Καστέλα, στην οδό Πέτρου Σερβίας και Επιδαύρου. Η μελέτη επισκευής του κτηρίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2007 και περιλάμβανε επίσης τη μετατροπή του σε κτήριο γραφείων. Το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαιρι του 2008.

Φωτογραφίες Έργου