Κτήριο Γραφείων στην Καστέλλα

Πληροφορίες

Το κτήριο γραφείων βρίσκεται στην Καστέλλα, στην οδό Βασ. Παύλου. Η μελέτη του κτηρίου πραγματοποιήθηκε το Μάιο 1999 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2000.

Φωτογραφίες Έργου