Κτήρια Γραφείων & Καταστημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη Μελέτη και Επίβλεψη της Κατασκευής Επαγγελματικών Χώρων, κτήρια Γραφείων και Καταστήματα.