Κτήρια Κατοικιών

Η εταιρία αναλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των μελετών που απαιτούνται, για την ανέγερση νέων κτηρίων κατοικιών, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών.